Brez vode ni življenja: Sejem VODA AQUA 2019

Sejem VODA AQUA 2019

Slovenija ima pravico do vode zapisano tudi v Ustavi, približno leto in pol nazaj je bil sprejet 70.a člen, ki pravi, da ima »vsakdo pravico do pitne vode, da so vodni viri javno dobro v upravljanju države, da vodni viri služijo prednostno in trajnostno oskrbi prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev in v tem delu niso tržno blago. Isti člen še pravi, da oskrbo prebivalstva s pitno vodo in z vodo za oskrbo gospodinjstev zagotavlja država preko samoupravnih lokalnih skupnosti neposredno in neprofitno« – pa je res tako?

Na ta in druga pereča vprašanja se osredotoča strokovni sejem o vodi, ki od 1. do 3. oktobra poteka na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču. Gre za sejem, ki celovito predstavlja področje voda (industrijske, odpadne vode, mirne, tekoče, morske …), problematiko komunale in komunalnih storitev, reciklažo in ravnanja z odpadki, skrb za čisto okolje itd.

Sejem VODA AQUA 2019 je v prvi vrsti namenjen strokovni javnosti oziroma podjetjem, ki se v najširšem smislu ukvarjajo s področjem vode. Aktualne tematike so predstavljene na predavanjih in okroglih mizah, sicer pa je mogoče rešitve s področja  celovite ureditve na področju voda najti pri 24 razstavljavcih na sejmu, ki prihajajo iz Slovenije, Hrvaške, Romunije in Nemčije.

Celoten prispevek si lahko preberete na Slovenec.org.